Een persoonlijke vraag

By 25 mei 2018Uncategorized

Pieter Strijbis

28 Mar 2018

“Ik geef maandelijks € 25 aan dit goede doel. Nu kreeg ik een brief of ik misschien een gift wil geven van € 10. Ze weten toch dat ik geef?”

Bovenstaand verhaal van mijn kennis is niet uniek. Een trouwe donateur krijgt een giftvraag die niet past bij zijn of haar persoonlijke situatie. Dat is zeer storend. Donateurs hoeven echt niet elke week een bedankje, maar erkenning van de trouw en de gift is wel noodzakelijk. De donateur zou zomaar af kunnen haken.

Doelgroep

Eerder schreven we al een blog over het kennen van je doelgroep. Dit kunnen donateurs zijn, maar voor scholen zijn dat ouders en (potentiële) leerlingen. Voor bedrijven zijn dat de klanten. Je moet weten tegen wie je praat. Je doelgroep is niet één homogene massa, maar ze zijn uniek en hebben kenmerken waar je op kunt segmenteren.

Bijvoorbeeld

En dat segmenteren, dat doen we veel en graag. Want het werkt! Voor VBOK stuurden we onlangs een contributiemailing in 9 versies. Deze versies varieerden in tekst, maar ook in bijlagen. Machtigers, grote gevers, nieuwe leden, losse gevers en inactieve leden, maar ook keken we naar de hoogte van het contributiebedrag en mogelijkheden om losse gevers naar een machtiging te krijgen. Ook de online mailing, waar we ingestoken hadden op een petitie tekenen, bleek een succes.

Het kan ook iets eenvoudiger. Maar bij de meeste mailingen hebben we in ieder geval variatie in de geefvraag. Want het is gewoonweg jammer om een laag bedrag te vragen bij iemand die structureel grote giften geeft, zoals in het eerdergenoemde voorbeeld. En andersom haken mensen met een kleiner budget af als je ze overvraagt.

Je knijpt ze niet uit, maar vraagt naar draagkracht.

Resultaat

Je maakt alleen maar zoveel werk van je mailing als het iets oplevert voor je goede doel. Je spreekt de lezers specifiek aan op wat ze willen geven, omdat ze in het verleden hebben laten zien dat ze dat over hebben voor je doel. Je knijpt ze niet uit, maar vraagt naar draagkracht. En die persoonlijke geefvraag werkt.

Bij verschillende organisaties bleek dat meer dan 50% van de donateurs het gevraagde bedrag gaven. De hoogte van de gemiddelde gift op de totale mailing steeg bij een organisatie daardoor van 25 naar 29 euro. Als er dan 1.000 donateurs een gift hebben gegeven, dan kun je wel uitrekenen wat de meeropbrengst was…

De verleiding is dan wel eens groot om tot in detail te gaan segmenteren. Het risico daarbij is dat de kosten uit de hand lopen. Al die verschillende briefversies maken kost veel tijd en energie, voor alle partijen. En het kost geld. Als het voldoende oplevert: doen! Maar ken je grenzen.

Ben je geïnteresseerd door mijn verhaal, bel mij of één van mijn collega’s dan gerust. Deelstra & de Jong helpt graag mee aan een hogere betrokkenheid met je doelgroep!